Privacy beleid

YB Projects verwerkt de persoonsgegevens in overeenstemming met de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de telecommunicatiewet.

Verwerking van persoonsgegevens 

YB Projects verzamelt persoonsgegevens over u doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. De persoonsgegevens die wij van u vragen, worden uitsluiten gebruikt om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn en voor administratieve doeleinden. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die YB Projects van u bewaart:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres

Bovenstaande persoonsgegevens worden niet langer bewaart dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. 

Delen met anderen

YB Projects verstrekt uw persoonsgegevens uitsluitend aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door YB Projects. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@yb-projects.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u om een kopie van uw legitimatiebewijs bij het verzoek mee te sturen. Hierbij vragen we u om in deze kopie uw pasfoto en Burgerservicenummer (BSN) zwart te maken, ter bescherming van uw privacy. We zullen binnen vier weken op uw verzoek reageren.

Beveiliging

YB Projects neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via info@yb-projects.nl

Cookies

YB Projects maakt voor haar website gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestandje dat bij bezoek aan de website wordt geplaatst op de harde schijf van uw computer. Een cookie bevat gegevens zodat u als bezoeker kan worden herkend, telkens als u onze website bezoekt. U kunt in uw browser cookies altijd buiten werking stellen. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.

Disclaimer

Aan deze site kunnen geen rechten worden ontleend. Deze site is alleen ter informatie. De informatie op deze site is continu onderhevig aan veranderingen en zal daarom niet altijd up-to-date zijn. De informatie kan veranderen zonder dat daar mededelingen over worden gedaan. De informatie op deze site is met alle mogelijke zorg gecontroleerd en wordt beschouwd als betrouwbaar. YB Projects aanvaardt echter geen aansprakelijkheid voor eventuele onjuistheden voor de inhoud of presentatie van de informatie op deze site.